Kurs języka polskiego jako obcego:

– liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.)

– czas trwania: marzec 2023 – czerwiec 2023

– termin zajęć: piątki lub środy (15 x 2 g)

– grupa: min. 7 osób, max. 15 osób

– poziomy: A1, A2, B1

– koszt: 650,00 zł

– zajęcia indywidualne: poziom i termin do ustalenia, koszt: 3500,00 zł

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy

– potwierdzenie opłaty

– dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach)

– osoby spoza Unii Europejskiej: wiza lub karta pobytu uprawniająca do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wglądu. Szkoła nie wystawia zaświadczeń na potrzeby uzyskania wizy.

 

Dokumenty należy przesłać tylko drogą elektroniczną

– termin wypełnienia zgłoszeń: 28 II 2023

– termin nadsyłania potwierdzenia opłaty (pod adresem: plus@usz.edu.pl): 5 III 2023